top of page

Allmän information och uppdatering om utbyggnad av parkering inom RådaområdetHär kommer lite allmän information från föreningens styrelse och verksamhet samt en uppdatering kring kommunens planerade utbyggnad av parkeringen i området, ett arbete som kommer påbörjas vecka 15.


Allmän uppdatering

Som ett led i att Härryda kommun ser över avtalen med samtliga föreningarna i kommunen, har RRK nu fått två nya avtal, ett hyresavtal på fastigheten och ett arrende på marken. Härryda kommun har under avtalsprocessen tydliggjort att vi inte längre kommer att få nyttja vagnslidret och sädesmagasinet men har utlovat alternativa lösningar för förvaring, vilket vi inväntar besked om. Markområdena i det nya arrendeavtalet är desamma som tidigare, undantaget den del av en sommarhage som kommer tas i anspråk för den nya parkeringen (se nedan). De nya hyresavtalen löper på tre år och innebär en kostnadsökning på ca 67000kr/år.


Utbyggnad av parkering


Bakgrund och beslut: Härryda kommun har sedan 2020 arbetat med planering av en utbyggnad av parkeringskapaciteten, för att tillgodose det ökade behovet som uppstått när antalet besökare till Råda Säteriområdet ökat kraftigt under senare år. RRK har informerat om detta på våra senaste årsmöten och i föreningens verksamhetsberättelse. Kommunen meddelade RRK i slutet av förra veckan att man nu kommer gå vidare och utöka den befintliga nedre parkeringen och presenterade hur den nya parkeringen kommer att se ut. Parkeringen kommer utökas genom att ta en del av vår sommarhage i anspråk (se bifogad planskiss). RRKs styrelse och verksamhet har under processens gång framfört föreningens behov av ett sammanhållet gårdscentrum runt vår anläggning, behovet av hagmark för våra hästar samt riskerna vi ser med den ökande trafiken i området och de olika parkeringslösningar som kommunen presenterat under processens gång. Risker som främst rör säkerheten för barn och hästar i samband med ökat antal förbipasserande bilar och människor i området runt vår anläggning. Härryda kommun har valt att genomföra utbyggnaden av parkeringen i anslutning till befintlig parkering, varför vi nu kommer att fokusera på att göra det bästa av situationen för vår verksamhet och våra medlemmar.


Detta händer nu: Arbetet med parkeringen kommer att starta vecka 15 och pågå fram till sommaren. Vi har ännu ej fått besked om beräknat slutdatum för arbetet. Befintlig nedre parkering kommer spärras av under byggnationstiden och parkeringskapaciteten kommer därmed att begränsas. Vi arbetar nu för fullt med att hitta en lösning för att säkerställa att vår personal och våra medlemmar kan parkera under byggnationen. Även begränsningar i framkomligheten på ridvägen mellan hagarna kan bli aktuella. Kommunen kommer planera byggarbetet i samverkan med RRKs verksamhet, för att minimera påverkan under byggnationstiden och vi kommer återkomma med uppdateringar i medlemsutskick och på hemsidan. För frågor om parkeringsbyggnationen, utöver den information som kommer att tillhandahållas av RRK, hänvisar vi till Härryda Kommun.


Hälsningar

Styrelse och verksamhet i Råda Ridklubb


Planskiss parkering
.pdf
Ladda ner PDF • 5.47MB

65 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page