top of page

Policy för träning av privatekipage på
Råda Ridklubb

  • Tränare som håller träning på Råda Ridklubb skall vara väl förtrogen med skattemyndighetens regler för bedrivande av hobby/verksamhet. Råda Ridklubb ansvarar ej för träningar och eventuella redovisningsskyldigheter. (För information från skatteverket klicka här)

  • Tränare skall vara väl förtrogna med Svenska Ridsportförbundets normer för god ridning och hästhantering

  • Tränaren skall känna till och rätta sig efter de regler som gäller för ridning på vår anläggning. Ex skötsel av ridbanor såsom mockning, hindermaterial mm.

  • Vid all träning används godkänd hjälm och för ryttare under 18 år är säkerhetsväst obligatorisk vid hoppning

  • För att få nyttja Råda Ridklubbs anläggning krävs att medlemsavgift har erlagts för hela kalenderåret

  • Ridskoleverksamhet har alltid företräde till anläggningen

Hör av dig

Stallet är bemannat vardagar mellan 08.00 och 22.00  och lördagar mellan 08.00 och 15.00.

Du når oss bäst under våra telefontider:
Mån-Fre mellan 12.30 och 13.00. 

Telefon: 031-88 44 30

bottom of page